958 67 827 ij@agdersprinkler.no
 

Om Agder Sprinkler AS

Agder Sprinkler AS har kompetanse innen VVS og hydrodynamikk. Våre tjenester går ut på å prosjektere, installere og kontrollere branntekniske slukkesystemer slik at de tilfredsstiller forsikringsselskapenes og det offentliges krav.

Selskapet er godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd for prosjektering og kontroll av alle typer sprinkleranlegg. Vi har sentral godkjenning for ansvarsrett av Direktoratet for byggkvalitet, for prosjektering – klasse 3.

Agder Sprinkler AS formidler sprinklerutstyr direkte fra importør. Viking leverer topp kvalitet og har sertifikater som viser at deres produkter lever opp til internasjonale standarder.

Vi hadde nylig 20-års jubileum og kan vise til en lang liste med referanser. Agder Sprinkler AS drives av Kjell Tore Andersen og har organisasjonsnummer 971 216 247.