958 67 827 ij@agdersprinkler.no
 

Tjenester

Aktiv brannsikring

Agder Sprinkler AS utfører prosjektering, installasjon og kontroll av sprinkleranlegg. Vi leverer også sprinklerutstyr til hoteller, industri, skip, boliger, verneverdige bygg og offentlige bygg.

Til skip kan vi tilby hypermoderne slukkesystemer basert på forstøvingsteknikk, testet og godkjent. Vannbesparende slukkesystemer basert på samme teknikk er også levert til landbaserte anlegg i våre nærområder, i samarbeid, og med godkjennelse fra norske forsikringsselskaper.

Les gjerne mer om sprinklerdyser, våtanlegg, tørranlegg, delugeanlegg og Pre Action-anlegg.  Agder Sprinkler AS har godkjente beregningsprogram for utarbeiding av sprinkleranlegg i samsvar med gjeldende regelverk. Alle anlegg leveres i henhold til regelverk NS-EN 12845, NFPA 13. utgave fra 2013, og etter retningslinjer for boligsprinkler NS-INSTA 900-1.