Laster...

Våre prosjekter / referanser: Bønsnes Kirke

Bønsnes Kirke
Prosjektering 3D og SØK

Langkirke oppført på 1100-tallet. Fredet ihht kulturminneloven, og arbeidet er gjort i samarbeid med Riksantikvar.

Størrelse: ca 385m².

Prosjektbeskrivelse

Byggherre: Hole Sokn
Anleggstype: Pre Action og Deluge (fasade), OH1
Byggeår: 2019