958 67 827 ij@agdersprinkler.no
 
 
 

Agder Sprinkler AS

Agder Sprinkler AS er et uavhengig sprinklerselskap på Sørlandet.
Forprosjekter og anbudsdokumentasjon med anleggsoppfølging til ferdig godkjent sprinkleranlegg er vår spesialitet. Trenger du sprinkleranlegg på en skole, en oljeboreplattform, en høyblokk eller hytte? Vi kan hjelpe deg.

Sprinkleranlegg og brannsikring

Vårt personale er kvalifisert til å utføre prosjektering, installering og kontroll av dyser og alle typer sprinkleranlegg, og anvender kun kvalitetsutstyr fra Viking. Vår godkjennelse er gitt til oss av Forsikringsselskapenes GodkjennelsesnemndAgder Sprinkler AS har godkjente beregningsprogram for utarbeiding av sprinkleranlegg i samsvar med gjeldende offentlige regelverk og retningslinjer. Vi kan også ordne med alternative løsninger til brannslukking hvor vann ikke er hensiktsmessig å bruke. Agder Sprinkler AS ble etablert i 1994 og er medlem av Brannteknisk forening. Vi holder til i Arendal kommune men utfører tjenester overalt i begge agderfylkene og over hele Sørlandet forøvrig.

Sprinkleranlegg er en trygghetsskapende innretning som begrenser skade på mennesker, inventar og bygningens konstruksjon ved brann eller branntilløp. Et sprinkleranlegg består av et rørsystem som frakter vann, hurtig og effektivt, rundt til de forskjellige sprinklerhodene som er plassert i bygningen. Anlegget utløses av unormalt høye temperaturer, og hver sprinkler dekker ca. 3 × 3 m gulvflate. Fasadesprinkler brukes for å motvirke spredning fra nærliggende bygninger.

Å forebygge mot brann er alltid en god investering. Kravene til brannsikring blir stadig strengere. Er du sikker på at brannsikringstiltakene i din bygning samsvarer med lover og regler? Kontakt oss nå, for priser på sprinkleranlegg eller annen type aktiv brannsikring. Vi kan hjelpe deg med moderne utrustning av den beste kvalitet, slik at du ikke kan lastes for eventuelle fremtidige skader på folk og materiell. Husk at vi har lang erfaring. Avtal befaring i dag, og få en tilstandsrapport du kan ta utgangspunkt i! Liv og dyrebar eiendom kan være spart. Du vil neppe angre på det.

Har du spørsmål knyttet til våre tjenester eller produkter? Det kan lønne seg å ta kontakt med oss på e-post eller telefon i dag. Vi er her om du ønsker en uforpliktende prat rundt brannsikring av eiendommen du råder over.

sprinkleranlegg